Info@nhanlucit.vn | Hotline: 0907-000-277

Công ty cổ phần công nghệ FINVIET 22 Lượt xem

Công ty cổ phần công nghệ FINVIET

22 Lượt xem
Giới thiệu nhà tuyển dụng

Công ty Cổ phần Công nghệ FINVIET là đơn vị cung cấp các dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ di động (hoạt động trong lĩnh vực tài chính, viễn thông, công nghệ). Các sản phẩm dịch vụ Công ty cung cấp ra thị trường sẽ là các dịch vụ tài chính như: Topup điện thoại (cho tất cả các nhà mạng) dịch vụ thu hộ, chi hộ, dịch vụ cho vay tiêu dùng, …

Thông ty nhà tuyển dụng
  • Số nhân viên 100
  • Người liên hệ Mr. Thiện