Trước khi bắt đầu

Chào mừng bạn đến với WordPress. Trước khi bắt đầu, chúng tôi cần thông tin để kết nối với cơ sở dữ liệu. Bạn sẽ cần biết những thông tin sau trước khi tiến hành.

  1. Tên database
  2. Tài khoản Database
  3. Mật khẩu Database
  4. Địa chỉ máy chủ cơ sở dữ liệu
  5. Tiền tố bảng (nếu bạn muốn chạy nhiều hơn một bản WordPress trong cùng một cơ sở dữ liệu)

Chúng tôi sẽ dùng thông tin này để tạo tệp wp-config.php. Trong trường hợp hệ thống không tự động tạo file, đừng lo, đây chỉ là tác vụ tự động điền các thông tin cơ sở dữ liệu vào một file cấu hình. Bạn cũng có thể mở file wp-config-sample.php bằng một trình soạn thảo, điền các thông tin cơ sở dữ liệu của bạn, và lưu nó dưới tên wp-config.php. Cần thêm trợ giúp? Chúng tôi rất sẵn lòng.

Bằng cách nào đó, những mục này đã được cài sẵn cho bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ máy chủ. Nếu bạn không biết gì về việc này, bạn nên liên hệ với họ trước khi tiếp tục. Nếu bạn đã sẵn sàng…

Thực hiện ngay!