Tuyển dụng việc làm ngành cntt, IT

Latest Listings

 • Giảng viên ngành Du lịch Khách sạn – Hệ Đào tạo Quốc tế
  Giảng viên ngành Du lịch Khách sạn – Hệ Đào tạo Quốc tế
  Giải trí và du lịch - - 2024/02/19 Check with seller

  Vị trí tuyển dụng Giảng viên ngành Du lịch Khách sạn – Hệ Đào tạo Quốc tế Hình thức làm việc Toàn thời gian Mô tả công việc - Giảng dạy học phần Du lịch, Khách sạn, Quản trị; - Xây dựng đề cương, môn học - Giảng dạy chuyên ngành Quản trị du lịch – nh...

 • Giảng viên thực hành (Khoa Quản trị du lịch và Khách sạn)
  Giảng viên thực hành (Khoa Quản trị du lịch và Khách sạn)
  Nhà hàng và khách sạn - - 2024/02/19 Check with seller

  Vị trí tuyển dụng Giảng viên thực hành (Khoa Quản trị du lịch và Khách sạn) Hình thức làm việc Toàn thời gian Mô tả công việc - Giảng dạy các môn thực hành. Quản lý phòng thực hành và các trang thiết bị - Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài g...

 • Giảng viên Ngành Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống
  Giảng viên Ngành Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống
  Quảng cáo và tiếp thị - - 2024/02/19 Check with seller

  Vị trí tuyển dụng Giảng viên Ngành Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống Hình thức làm việc Toàn thời gian Mô tả công việc - Giảng dạy các học phần chuyên ngành Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, ...

 • Giảng viên Ngành Quản trị khách sạn
  Giảng viên Ngành Quản trị khách sạn
  Nhà hàng và khách sạn - - 2024/02/19 Check with seller

  Vị trí tuyển dụng Giảng viên Ngành Quản trị khách sạn Hình thức làm việc Toàn thời gian Mô tả công việc - Giảng dạy các học phần chuyên ngành Quản trị khách sạn. - Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo cá...

 • Giảng viên Ngành Luật
  Giảng viên Ngành Luật
  Quảng cáo và tiếp thị - - 2024/02/19 Check with seller

  ị trí tuyển dụng Giảng viên Ngành Luật Hình thức làm việc Toàn thời gian Mô tả công việc - Giảng dạy môn Luật Thương mại - Luật Doanh nghiệp - Luật Thương mại quốc tế - Luật Tài sản - Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Kinh nghiệm - Kinh nghiệm: đã ...

 • Giảng viên Ngành Thiết kế đồ họa
  Giảng viên Ngành Thiết kế đồ họa
  Quảng cáo và tiếp thị - - 2024/02/19 Check with seller

  Vị trí tuyển dụng Giảng viên Ngành Thiết kế đồ họa Hình thức làm việc Toàn thời gian Mô tả công việc - Biên soạn đề cương, bài giảng và giảng dạy các học phần thuộc ngành TKĐH. - Tham gia các hoạt động khác theo quy định của GV1 Kinh nghiệm - Kinh ng...

 • Giảng viên Ngành Thương mại điện tử
  Giảng viên Ngành Thương mại điện tử
  Máy tính và CNTT - - 2024/02/19 Check with seller

  Vị trí tuyển dụng Giảng viên Ngành Thương mại điện tử Hình thức làm việc Toàn thời gian Mô tả công việc - Tham gia xây dựng CĐR, CTĐT, biên soạn đề cương, giáo trình, bài giảng, hướng dẫn SV TMĐT tham gia NCKH, Giảng dạy các học phần: Thương mại điện...

 • Giảng viên Ngành Công nghệ thông tin
  Giảng viên Ngành Công nghệ thông tin
  Việc làm IT - Quận Bình Thạnh (Hồ Chí Minh) - 2024/02/19 Check with seller

  Vị trí tuyển dụng Giảng viên Ngành Công nghệ thông tin Hình thức làm việc Toàn thời gian Mô tả công việc - Biên soạn đề cương, bài giảng và giảng dạy các học phần thuộc ngành CNTT. - Giảng dạy theo các hướng chuyên ngành: công nghệ phần mềm, quản lý ...

 • Giảng viên Ngành Quảng cáo
  Giảng viên Ngành Quảng cáo
  Quảng cáo và tiếp thị - - 2024/02/19 Check with seller

  Vị trí tuyển dụng Giảng viên Ngành Quảng cáo Hình thức làm việc Toàn thời gian Mô tả công việc - Giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Quảng cáo; - Xây dựng và góp ý điều chỉnh chương trình đào tạo các môn thuộc chuyên...

 • Giảng viên Ngành Công nghệ truyền thông
  Giảng viên Ngành Công nghệ truyền thông
  Giáo dục - - 2024/02/19 Check with seller

  Vị trí tuyển dụng Giảng viên Ngành Công nghệ truyền thông Hình thức làm việc Toàn thời gian Mô tả công việc - Giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Công nghệ truyền thông; - Xây dựng và góp ý điều chỉnh chương trình đà...

 • Giảng viên Ngành Quan hệ công chúng
  Giảng viên Ngành Quan hệ công chúng
  Quảng cáo và tiếp thị - - 2024/02/19 Check with seller

  Vị trí tuyển dụng Giảng viên Ngành Quan hệ công chúng Hình thức làm việc Toàn thời gian Mô tả công việc - Tập trung giảng dạy vào chuyên môn Social Media; - Hỗ trợ xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo các chuyên ngành liên quan; - Tham gia NCKH, b...

 • Giảng viên Ngành ngôn ngữ Trung Quốc
  Giảng viên Ngành ngôn ngữ Trung Quốc
  Giáo dục - - 2024/02/19 Check with seller

  Vị trí tuyển dụng Giảng viên Ngành ngôn ngữ Trung Quốc Hình thức làm việc Toàn thời gian Mô tả công việc - Giảng dạy học phần Tiếng Trung tổng quát, chuyên ngữ Tiếng Trung - Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình ...

Việc làm Hà Nội

Việc làm tphcm