Info@nhanlucit.vn | Hotline: 0907-000-277 | Mạng Đăng Tin Việc Làm & Tuyển Dụng IT (Toàn Quốc)

Chứng chỉ ORACLE (OCP) | Oracle Certified Professional – DBA 11g (OCP)

Chứng chỉ ORACLE (OCP) chứng nhận các kỹ năng và chuyên môn để quản lý các cơ sở dữ liệu Oracle trong môi trường doanh nghiệp.

OCP: Chứng chỉ Oracle Certified Professional xác nhận các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để quản lý, phát triển, hoặc triển khai các cơ sở dữ liệu toàn doanh nghiệp, middle-ware hoặc các ứng dụng.

OCP: Chứng nhận là phù hợp để quản trị cơ sở dữ liệu Oracle trung và cao cấp.  Chứng nhận chuyên gia có thể cài đặt, cấu hình, bảo trì, khắc phục sự cố và sao lưu cơ sở dữ liệu Oracle. Bên cạnh đó cũng có thể cấu hình và quản lý môi trường mạng Oracle.

Kiến thức và các kỹ năng quan trọng sau khi có chứng chỉ OCP bao gồm:

– Chuẩn bị môi trường cơ sở dữ liệu Oracle và tạo ra một cơ sở dữ liệu Oracle mới.
– Quản lý hệ thống Oracle và thiết lập các thông số cơ sở dữ liệu khởi tạo.
– Cấu hình và quản lý môi trường mạng Oracle.
– Quản lý cấu trúc lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu Oracle 11g.
– Quản lý tài khoản người dùng cơ sở dữ liệu và quản lý bảo mật người dùng.
– Triển khai bảo mật cơ sở dữ liệu Oracle và làm việc với kiểm toán.
– Quản lý cơ sở dữ liệu Oracle 11g cảnh báo và ngưỡng sử dụng.
– Sử dụng hỗ trợ quản lý doanh nghiệp .
– Sao lưu và thiết lập sao lưu tự động cơ sở dữ liệu Oracle bằng tay .
– Sử dụng cácchức năng phục hồi dữ liệu để phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle.
– Xuất, nhập liệu và chuyển dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu Oracle.
– Hiểu kiến trúc cơ sở dữ liệu và quản lý lưu trữ tự động (ASM).
– Cấu hình cơ sở dữ liệu Oracle 11g cho khả năng thu hồi.
– Sử dụng công nghệ Flashback và hoạt động Flashback.
– Quản lý bộ nhớ cơ sở dữ liệu, không gian, năng lực và tài nguyên.
– Quản lý và tự động hóa các nhiệm vụ và công việc được sắp lịch chung
– Sử dụng Recovery Manager Oracle (RMAN) để cấu hình một danh mục phục hồi,
– Tạo bản sao lưu khác nhau, thực hiện phục hồi, và lặp lại một cơ sở dữ liệu.

Hình ảnh chứng chỉ OCP

Liên hệ

Công Ty GD & DV CNTT TINH NGHỆ
Lầu 9, Tòa Nhà Vietcomreal,
68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
Hỗ trợ hotline (24x7): 0907-000-277
Email: contact@nhanlucit.vn

Kết nối với NhanlucIT

Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277