Info@nhanlucit.vn | Hotline: 0907-000-277 | Mạng Đăng Tin Việc Làm & Tuyển Dụng IT (Toàn Quốc)

Chứng chỉ ORACLE (OCA)| Oracle Certified Associate – DBA 11g (OCA)

Chứng chỉ Oracle OCA – Oracle Certified Associate DBA 11g xác thực trình độ hiểu biết nền tảng quản lý hệ thống Databse Oracle 11g

Chứng chỉ OCA này được thiết kế cho các chuyên gia CNTT mới bắt đầu làm việc với các công nghệ Oracle. (Oracle Database 11g).
Chứng chỉ phù hợp với các quản trị viên Database mức cơ bản, nhiệm vụ để bảo trì một cơ sở dữ liệu Oracle, hoặc làm việc với một đội ngũ quản lý các hệ quản trị CSDL ORACLE (DBMS) trong một môi trường kinh doanh.

Chứng chỉ OCA DBA 11g xác nhận các kỹ năng cơ bản cần thiết để cài đặt, cấu hình, bảo trì một cơ sở dữ liệu Oracle và quản lý môi trường mạng Oracle.

Chứng chỉ OCA có thể được sử dụng như là một quản trị viên cơ sở dữ liệu cấp cơ bản, chứng chỉ OCA là bắt buộc để đạt được mức độ chứng chỉ cao hơn của Oracle – Oracle Certified Professional (OCP).

Kiến thức và các kỹ năng quan trọng sau khi tham gia kỳ thi chứng chỉ OCA bao gồm:

– Chuẩn bị môi trường cơ sở dữ liệu và tạo ra một cơ sở dữ liệu Oracle mới.
– Quản lý Oracle và thiết lập các thông số cơ sở dữ liệu khởi tạo.
– Cấu hình và quản lý môi trường mạng Oracle.
– Quản lý cấu trúc lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu Oracle 11g.
– Quản lý tài khoản người dùng cơ sở dữ liệu và cấu hình bảo mật người dùng.
– Thực hiện bảo mật cơ sở dữ liệu Oracle và làm việc với kiểm toán.
– Quản lý cơ sở dữ liệu Oracle 11g cảnh báo và ngưỡng.
– Sử dụng hỗ trợ quản lý doanh nghiệp .
– Xác định các loại lỗi có thể xảy ra trong một cơ sở dữ liệu Oracle.
– Sao lưu và thiết lập sao lưu tự động cơ sở dữ liệu Oracle bằng tay .
– Sử dụng chức năng phục hồi dữ liệu để phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle.
– Xuất dữ liệu, nhập liệu tự động và chuyển đổi giữa các cơ sở dữ liệu Oracle.

Hình ảnh chứng chỉ OCA

Liên hệ

Công Ty GD & DV CNTT TINH NGHỆ
Lầu 9, Tòa Nhà Vietcomreal,
68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
Hỗ trợ hotline (24x7): 0907-000-277
Email: contact@nhanlucit.vn

Kết nối với NhanlucIT

Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277