Info@nhanlucit.vn | Hotline: 0907-000-277 | Mạng Đăng Tin Việc Làm & Tuyển Dụng IT (Toàn Quốc)

IT Business Management Certification (ITBMC)

5 Cấp Độ Kỹ Năng Cần Thiết Dành Cho IT

 

it-project-manager-education-requirements

Level 1: IT Staff/ IT Specialist

Level 2: IT Helpdesk/ IT Support

Level 3: IT Admin/ IT Supervisor

Level 4: IT Manager/ IT Director

Level 5: CIO/CTO/CSO

Level 1: Dành cho những sinh viên IT mới ra trường- IT Staff/ IT Specialist

it-project-manager-education-requirementsĐịnh hướng lộ trình phát triển nghề nghiệp IT, phương pháp lập kế hoạch, thực hiện công việc, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp & lắng nghe, kỹ thuật viết email, viết báo cáo và kỹ năng trình bày…
Chương trình được thiết kế dựa trên báo cáo khảo sát của tổ chức Gartner về những kỹ năng quan trọng cần trang bị cho người làm IT. Với chương trình được thiết kế toàn diện này giúp các bạn sinh viên IT mới ra trường hay nhân viên IT đang đi làm sẽ tự tin làm chủ bản thân và định hướng nghề nghiệp của mình, vững vàng hơn trong công việc IT. Các chuyên đề kiến thức và kỹ năng cần bổ sung cho người đi làm IT bao gồm 6 Modules như bên dưới:

Module (1). Lập Mục Tiêu Nghề Nghiệp IT (IT Career Path)
Module (2). Phương Pháp Lập Kế Hoạch & Thực Hiện Công Việc IT (Plan for work and Work as plan)
Module (3). Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề IT (Problem Solving)
Module (4). Giao Tiếp Hiệu Quả Cho Nhân Viên IT (Communication)
Module (5). Tổ Chức & Làm Việc Nhóm IT Hiệu Quả (Team-work)
Module (6). Kỹ Năng Thuyết Trình Kế Hoạch IT Thuyết Phục (Presentation)


 

Level 2: Dành cho những người Kỹ thuật viên hỗ trợ – IT Helpdesk/ IT Support

career-banner-web-developerIT Helpdesk hỗ trợ User sử dụng máy tính cho công việc hàng ngày bao gồm: Cài đặt, bảo trì, xử lý sự cố phần mềm, phần cứng, mạng và các sự cố khác của máy tính cá nhân. Ngoài ra IT Helpdesk còn nhận và trả lời các cuộc gọi điện thoại và e-mail từ những người sử dụng gặp các vấn đề với những hoạt động của một hoặc nhiều máy tính. IT Helpdesk có thể được tổ chức tại một trung tâm hỗ trợ người sử dụng với các mục tiêu xử lý sự cố đặc biệt. Đôi khi, IT helpdesk dùng các công cụ chẩn đoán từ xa để phát hiện sự việc, nhưng thường công việc của họ là lắng nghe một cách cẩn thận, đặt câu hỏi chính xác và xác định bản chất của vấn đề từ yêu cầu của người dùng.
– Vì phải làm việc trước tiếp với người dùng để hỗ trợ khắc phục sự cố nên bên cạnh kiến thức chuyên môn, đòi hỏi người làm IT helpdesk phải có những kiến thức và kỹ năng liên quan khác như: Làm việc nhóm, điện thoại, lắng nghe và đặt câu hỏi xác định vấn đề, làm việc với các khách hàng khó tính, viết tài liệu hỗ trợ kỹ thuật.
Các chuyên đề kiến thức và kỹ năng cần bổ sung cho IT Helpdesk bao gồm 8 Modules như bên dưới:

  Module (1): Dịch vụ hỗ trợ IT Helpdesk
  Module (2): Vai trò và xu hướng IT Helpdesk
  Module (3): Xây dựng và tổ chức hoạt động Nhóm Helpdesk
  Module (4): Kỹ năng Hỗ trợ User bằng điện thoại
  Module (5): Kỹ năng Lắng nghe và truyền đạt
  Module (6): Kỹ năng Làm việc với User khó tính
  Module (7): Kỹ năng Giải quyết các sự cố IT thường gặp
  Module (8): Kỹ năng Viết tài liệu hỗ trợ kỹ thuật


 

Level 3: Dành cho những người Trưởng nhóm IT – IT Admin/ IT Supervisor

network-administrator-training-onlineTrách nhiệm của một người quản trị hệ thống mạng bao gồm: Thiết kế , triển khai, quản lý và duy trì cơ sở hạ tầng máy tính, và hệ thống mạng nội bộ LAN, mạng diện rộng WAN của tổ chức doanh nghiệp. IT Administrator làm việc với một loạt các thành phần phần cứng máy tính, cũng như các chương trình hệ thống và ứng dụng phần mềm với các cấu hình khác nhau. Họ theo dõi việc sử dụng hệ thống mạng và các chức năng của nó. Trong trường hợp hệ thống có sự cố; họ thực hiện nhiệm vụ chẩn đoán, xử lý sự cố để xác định và giải quyết những vấn đề khó khăn. Công tác quản trị hệ thống mạng thường được thực hiện từ thiết bị đầu cuối máy tính đặc biệt truy cập thông tin mạng.
– Trong một số tổ chức hay doanh nghiệp, người quản trị hệ thống mạng cũng sẽ chịu trách nhiệm về các biện pháp an ninh mạng. Họ có thể làm việc với các phần mềm chống virus và các chương trình mã hóa dữ liệu. Hay là quản lý việc hạn chế truy cập mạng.
– Đối với các chuyên gia mạng có tay nghề cao, đó là tất cả công việc trong một ngày làm việc. Tuy nhiên, kỹ sư mạng không chỉ am hiểu về công nghệ, giải quyết các vấn đề về hệ thống mà còn cần trang bị thêm các kỹ năng như: Tổ chức công việc; lập các kế hoạch, thiết kế giải pháp kỹ thuật, xây dựng ra tiêu chuẩn, chính sách để quản trị hệ thống.
Các chuyên đề kiến thức và kỹ năng cần bổ sung cho IT Administrator/ IT Supervisor bao gồm 10 Modules như bên dưới:

  Module (1): Tổ chức công việc phòng IT
  Module (2): Tổ chức quy trình hỗ trợ User
  Module (3): Quản lý tài sản công nghệ
  Module (4): Quản lý hạ tầng Data-center
  Module (5): Quản lý khôi phục hệ thống
  Module (6): Tiết kiệm chi phí công nghệ
  Module (7): Kế hoạch hoạt động IT hàng năm
  Module (8): Thiết kế giải pháp công nghệ
  Module (9): Triển khai dự án IT
  Module (10): Tiêu chuẩn, chính sách, thủ tục IT


 

Level 4: Dành cho người trưởng Bộ phận IT  – IT Manager/ IT Director

it-manager-trainingIT Manager/ IT Director là người quản lý công nghệ thông tin ở vị trí đứng đầu trong tổ chức IT. Những nhà quản lý, lãnh đạo IT này có thể quản lý tất cả quyết định công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ hơn, hoặc các tổ chức lớn hơn; Họ có thể lãnh đạo một đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin, hạ tầng máy chủ, cơ sở dữ liệu, và các phần mềm ứng dụng kinh doanh.
Vị trí này đòi hỏi nhiều kiến thức hơn là chuyên môn công nghệ – IT Manager/ IT Director cần phải hiểu lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, có khả năng giao tiếp rõ ràng các thông tin về kỹ thuật, công nghệ cho các đơn vị không có liên quan đến kỹ thuật hoặc khách hàng.
Vai trò của người IT Manager/ IT Director cũng đòi hỏi kiến thức và kỹ năng về lập kế hoạch chiến lược, phân bổ tài nguyên – nguồn lực, chính sách; cũng như IT Manager/IT Director có thể tham gia vào việc tuyển dụng và đánh giá năng lực của nhân viên cấp dưới.
Các chuyên đề kiến thức và kỹ năng cần bổ sung cho IT Manager/ IT Director bao gồm 12 Modules như bên dưới:

  Module (1): Vai trò IT Manager
  Module (2): Xây dựng Chiến lược IT
  Module (3): Lập kế hoạch Dự án IT
  Module (4): Tổ chức hoạt động Hỗ trợ User
  Module (5): Quản lý Tài sản IT, Cấu hình và Thay đổi
  Module (6): Quản lý Bảo mật & Rủi ro IT
  Module (7): Quản lý Hệ thống thông tin doanh nghiệp
  Module (8): Xây dựng & Quản lý Ngân sách IT
  Module (9): Quản lý Nhà cung cấp IT & Mua sắm
  Module (10): Quản lý Bộ phận IT
  Module (11): Phát triển Nhân viên IT
  Module (12): 90 Ngày chuyển đổi lãnh đạo IT


Level 5: Dành cho những người đứng đầu tổ chức IT – CIO/CTO/CSO

cio-trainingCông cụ công nghệ thông tin (CNTT) đang được các nhà lãnh đạo, quản lý CNTT (CIO/ CTO/ CSO) ứng dụng triển khai rộng rãi trong quá trình cải tiến và hoàn thiện quy trình sản xuất kinh doanh. Song làm thế nào để triển khai cũng như điều hành hoạt động IT một cách khoa học, hiệu quả nhất: Hiểu được và làm chủ xu hướng công nghệ; Đầu tư công nghệ, tiết kiệm ngân sách và phù hợp chiến lược kinh doanh; Đạt được chất lượng kết quả dự án triển khai như kỳ vọng; Nắm bắt quản trị thay đổi theo lộ trình đặt ra,..v.v.
– Các chuyên đề kiến thức và kỹ năng cần bổ sung sẽ cung cấp cho các nhà quản lý/ lãnh đạo IT những kiến thức cốt lõi về 12 loại kiến thức và kỹ năng kinh nghiệm quản trị CNTT trong các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty qua chương trình huấn luyện IT Leadership. Chương trình IT Leadership (CIO) sẽ giúp các nhà lãnh đạo công nghệ thông tin có thêm phương pháp và kỹ năng điều hành hoạt động hệ thống IT trong tổ chức doanh nghiệp tốt nhất.

Module1: Vai trò CNTT & CIO Trong Doanh Nghiệp
Module2: Chiến Lược IT & Chiến Lược Kinh Doanh
Module3: Ngân Sách IT & Tài Chính Cho CIO
Module4: Tổ Chức Triển Khai & Lãnh Đạo Dự Án IT
Module5: Lãnh Đạo Sự Thay Đổi Công Nghệ
Module6: Bảo Mật Thông Tin Doanh Nghiệp
Module7: Quản Trị Rủi Ro Công Nghệ
Module8: Quản Lý Năng Lực Tổ Chức IT
Module9: ITSM & Tổ Chức IT Theo Mô Hình Dịch vụ
Module10: Xu Hướng Công Nghệ Mới
Module11: Lãnh Đạo Bản Thân & Đồng Cấp
Module12: Lãnh Đạo Doanh Nghiệp & Tổ chức IT

Mẫu chứng nhận Kỹ năng quản lý IT (ITBMC)

Nguồn từ: Infochief – Học viện đào tạo kỹ năng Quản lý & Lãnh đạo CNTT
http://infochief.com.vn

Liên hệ

Công Ty GD & DV CNTT TINH NGHỆ
Lầu 9, Tòa Nhà Vietcomreal,
68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
Hỗ trợ hotline (24x7): 0907-000-277
Email: contact@nhanlucit.vn

Kết nối với NhanlucIT

G

0907000277

1
Hỗ trợ qua Facebook
btn-dangkyhoc